Apostolos Daniilidis - Names - Orthodoxia

Apostolos Daniilidis

 • Akarsu Cad. Coşkun Sok. Saray apt. No. 6/4
 • İstanbul
 • 34433
 • TURKEY
 • [90] 0212 5716013, 245-3465, fax -4012, Mobil [90] 533 5568725
 • apostol@ttmail.com
 • * Galata. Astiki school Galata. gymnasion Zografeiou, lykeion Chalki.
 • diak
 • diplom theol Thessaloniki.
 • Diakonos Grammatevs Fanar.
 • stud italiano Bari Perugia.
 • secretary Holy Synod.
 • stud English Birmingham
 • ⊕ ;
 • M Agathonikeia.
 • Igumen Holy Trinity Chalki.
 • M Moschonesia.
 • member Holy and Sacred Synod.
 • M Geron Derkoi
 • startet celebration Holy Liturgy Turkish (once a month, last saturday, church Eisodos Th. Istiklal)