Ambrosios Lavriotis Panagiotidis - Names - Orthodoxia

Ambrosios Lavriotis Panagiotidis

 • Metropol, Karpathos+Kasos
 • Karpathos
 • Mitropolis,
 • Apereion Karpathou
 • 857 00
 • GREECE
 • [30] 22450 31222. fax 31000
 • imkk@otenet.gr
 • * Xanthi. N7.12.
 • diak ; diplom theol Chalki
 • mon,
 • ⊖ ;
 • Archigrammateus Megisti Lavra Athos.
 • protosynkellos Kos
 • ⊕ M Karpathos;