Panteleimon Nikolaos Kontogiannis - Names - Orthodoxia

Panteleimon Nikolaos Kontogiannis

 • Metropol, former M België, Exarch Nederland+Luxemburg
 • Odos Efesou 12,
 • Chios
 • 821 00
 • GREECE
 • [30] 2271023696.
 • Passed to the Lord
 • * Chios. N27.7.
 • diak
 • ⊖ ;
 • diplom theol Chalki. priest in Mons, Charleroi.
 • protosynkellos M België.
 • ⊕ B Apollonias assistant België.
 • M België, Exarch Nederland+Luxemburg.
 • Chios