Nikandros Nikolaos Palyvos - Names - Orthodoxia

Nikandros Nikolaos Palyvos

 • Metropol, Iriinoupolis
 • Iriinoupolis
 • Greek Orth Archdiocese, 533 Anzac Highway, Glenelg,
 • Adelaide
 • S.A. 5045
 • AUSTRALIA
 • [61] 8 8295 3866, fax 8295 4373.
 • stbasils@iinet.net.au
 • * Styra Karystia Greece. N4.11.
 • diak
 • ⊖ ;
 • rector mitropolis Karystia, protosynkellos.
 • diplom theol Athens.
 • rector Paleo Faliro,
 • rector Carlton Melbourne.
 • ⊕ Perth B Dorilaion, assistant Australia
 • M Iriinoupolis