Ioan Leo Choma - Names - Orthodoxia
1096

Ioan Leo Choma

 • Archbishop, Brest+Kobrin, Belarussian Orthodox Church
 • Brest
 • Gogolja 74,
 • Brest
 • 224030
 • BELARUS
 • [375] (162) 43-16-70, -71, -74.
 • orthodox-brest@yandex.ru
  ekklisia@yandex.by
 • http://pravbrest.by/
 • * Kolbaeviči Lviv. N17.12. sein Onkel ist unierterm Bischof Ivano Choma
 • Soviet Army.
 • Seminar,
 • Akad Moskva.
 • upravlenje eparhia Minsk.
 • mon (Damaskinos).
 • teacher Liturgik Seminar.
 • diak .
 • ⊖ .
 • sekretar eparhia Minsk.
 • Kandidat Moskva "Svatoj pravednyj Ioan Kronštadtskij i jego duhovnoe nasledie".
 • igumen Pascha.
 • teacher history Academy.
 • ⊕ B Borisov, vikar Minsk.
 • B (2016 A) Brest, Belarussian Orthodox Church.