Chariton Christos Toubas - Names - Orthodoxia
1497

Chariton Christos Toubas

 • Metropol, Elasson
 • Elassón
 • Mitropolis 1
 • Elassona
 • 402 00
 • GREECE
 • 0030-493-22245 (Metropolitan) 0030-493-22245 (Secretariat) Fax 0030-493-25146
 • imelasson@gmail.com
 • https://imelassonos.gr
 • * Kozani, N28.9.
 • Dipl theol Athens
 • diak
 • hierokeryx Langadas
 • priest
 • hierokeryx protosynkellos Elassona
 • B