Gerasimos Evangelos Fokas - Names - Orthodoxia

Gerasimos Evangelos Fokas

 • Metropol, former Kefallinia
 • Kefallinia
 • Metropolis
 • Argostolion
 • 28100
 • GREECE
 • [30] 26710 28011
 • * Argostoli Kefallinia
 • mon Koutloumoussiou Mount Athos
 • diak Piraios (M Spiridon Kalafatakis)
 • diplom Fac Theol Athens
 • protosynkelos Kefallinia
 • priest
 • archim
 • B Kefallinia
 • Passed to the Lord