Pavlo Petr Matviyovych Mysak - Names - Orthodoxia

Pavlo Petr Matviyovych Mysak

  • Bishop, Kolomyia, vicar Ivano-Frankivsk
  • Ivano-Frankivsk
  • UKRAINA
  • Khryplyn village, Ivano-Frankivsk region Odessa Theological Seminary
  • B Kolomyia, Vicar Ivano-Frankivsk OCU
  • B Kolomyia, vicar Ivano-Frankivsk UAOC