Feognost Yaroslav Ivanovich Bodoryak - Names - Orthodoxia

Feognost Yaroslav Ivanovich Bodoryak

  • Bishop, Bohorodchany, Vicar of the Ivano-Frankivsk-Galician
  • Ivano-Frankivsk-Galician
  • UKRAINA
  • Zelene, Verkhovyna district
  • Ivano-Frankivsk Theological Institute
  • Precarpathian National University. Vasyl Stefanyk Kyiv Orthodox Theological Academy
  • Bishop of Bohorodchany, Vicar Ivano-Frankivsk-Halych