Iakovos Bizaourtis - Names - Orthodoxia

Iakovos Bizaourtis

  • Bishop, Thaumakos, assistant Athens
  • Thaumakos
  • Ioannou Gennadiou 14,
  • Athens
  • 115 21
  • GREECE
  • [30] 210 72723-00, -01. fax -10.
  • Director personal office A Hieronymos. igumen Moni Petraki. participant Bose
  • ⊕ B Thaumakos, assistant Athens.