Seraphim Kalogeropoulos - Names - Orthodoxia

Seraphim Kalogeropoulos

  • Bishop, Retina, assistant Thessaliotis,
  • Retina
  • Mitropolis Iezekiel 30,
  • Karditsa
  • 431 00
  • GREECE
  • [30] 24410 22968. fax 21550.
  • * Karditsa N4.12.
  • ⊕ B Rentini, assistant Thessaliotis
  • died