Paulos Alexandros Apostolidis - Names - Orthodoxia
582

Paulos Alexandros Apostolidis

 • Metropol, former Drama
 • Drama
 • Mitropolis, Venizelou 168
 • Drama
 • 661 00
 • GREECE
 • [30] 25210 32362. fax 2521033014
 • imdramas@otenet.gr
 • www.imdramas.gr
 • Passed to the Lord
 • * Veroea. N29.6.
 • diak
 • ⊖ archim (Paulos, Beroia)
 • dipl theol Thessaloniki.
 • rector Agios Antonios Berroia.
 • igoumen Panagia Soumelá.
 • Ms theol.
 • Phd theol Thessaloniki.
 • ⊕ M Drama.