Hierotheos Dimitrios Tsoliakos - Names - Orthodoxia

Hierotheos Dimitrios Tsoliakos

 • Metropol, Zichna+Nevrokopion
 • Zichna
 • Mitropolis,
 • Nea Zichni
 • 620 42
 • GREECE
 • [30] 23240 22243, 22203, fax 22485 Nevrokopion
 • imzixnon@otenet.gr
 • * Megara. N4.10.
 • diak
 • parishes Megara
 • ⊖ diplom theol Athens
 • secretary Holy Synod
 • ⊕ M Zichna