Nikodemos Konstantinos Korakis - Names - Orthodoxia

Nikodemos Konstantinos Korakis

 • Metropol, Kassandreia
 • Kassandreia
 • Mitropolis,
 • Polygyros
 • 631 00
 • GREECE
 • [30] 23710 21801, 21803 fax 21810
 • mitrkass@otenet.gr
 • www.imkassandreias.gr
 • * Siphnos. N14.7.
 • diak ;
 • diplom theol Athens.
 • ⊖ ;
 • Chancellor Nea Krini.
 • ⊕ M Kassandreia.
 • member of the Holy and Great Synod of the Orthodox Church in Crete.