Panteleimon Stavros Moutafis - Names - Orthodoxia

Panteleimon Stavros Moutafis

 • Metropol, Maroneia+Komotini
 • Maroneia
 • Mitropolis, Plateia Autokratoros Theodosiou 7
 • Komotin√≠
 • 691 00
 • GREECE
 • [30] 25310 22569,22642 fax 23439.
 • immkom@otenet.gr
 • www.immaroniaskomotinis.gr
 • * Kavala (Petro, Thomai). N27.7.
 • grad Lykeion Kavala.
 • Anotera E.S. Athens,
 • diplom theol Thessaloniki.
 • military service Thrace.
 • mon Penteli.
 • diak
 • protosynkellos Xanthi.
 • Youth commission I Synodos.
 • Ms theol Dogm Athens.
 • ⊕ M Maroneia+Komotini.