Titos Sotirios Papanakos - Names - Orthodoxia

Titos Sotirios Papanakos

 • Metropol, Paramythía, Philiates+Geromerion, Parga
 • Paramythía
 • Mitropolis,
 • Paramythia
 • 462 00
 • GREECE
 • [30] 26660 22092,22260 fax 22255
 • imparam@otenet.gr
 • www.imparamythias.gr
 • * Piraieus. N25.8.
 • diplom theol Athens.
 • diak
 • hierokēryx Kefallinia.
 • ⊕ M Paramythia.