Kyrillos Kogerakis - Names - Orthodoxia

Kyrillos Kogerakis

 • Plateia Eleutherias
 • Rhodos
 • 851 00
 • GREECE
 • [30] 22410 / 44550, 22410, 23274; fax 22410 / 73480
 • imrodou@gmail.com
 • http://www.imr.gr
 • * Koumasa Monofatsiou Heraklion. N18.1.
 • mon Agarathos.
 • diak dipl theol Athens, dipl theol Graz.
 • archdiacon M Austria..
 • ⊖ (M Timotheos).
 • hierokēryx Kreta.
 • chancellor archdiocese Kreta.
 • ⊕ M Rhodos Balukli Istanbul