Anthimos Drakonakis - Names - Orthodoxia

Anthimos Drakonakis

 • * Kreta. N3.9.
 • diak .
 • diplom theol Chalki.
 • ⊖ .
 • België, Deutschland.
 • USA.
 • ⊕ B Christoupolis,
 • B Boston,
 • B Denver.
 • B Olympos, retired.
 • died