Nil Andrej Sičev - Names - Orthodoxia

Nil Andrej Sičev

 • Bishop, Murom+Vjaznikov, Metr. Vladimir
 • Murom
 • ul. Bolšaja Moskovskaja 686,
 • Vladimir
 • 600000
 • ROSSIJA
 • [7] 4922 324054, fax 326293, 327409;
 • * Gorkij. N? baptized youngster,
 • ponomar St. Nikolaj Lolatino.
 • Soviet Army.
 • diak Vladimir.
 • mon A Serapion.
 • ⊖ Uspenskij Sobor Sergijev Posad rektor Vladimir.
 • igumen.
 • archim M Serapion.
 • sekretar Tambov.
 • ekonom Vladimir.
 • Seminar Vladimir correspondence course.
 • Univ. Vladimir Fak Psychology correspondence course.
 • ⊕ Pokrov Moskva;
 • B Murom, vikar Vladimir.
 • B Murom+Vjaznikov, Metr. Vladimir.