Ioachim Giosanu - Names - Orthodoxia

Ioachim Giosanu

 • Archbishop, Roman+Bacau, Metr. Moldova+Bucovina
 • Roman
 • str. Alexandru cel Bun 5,
 • Roman
 • 611065
 • ROMANIA
 • 0233/744683
 • arhiep.romanuluibacaului@gmail.com
 • www.epr.ro
 • * Stăniţa Neamţ, N?
 • Mănăstirea Sihăstria Neamţ.
 • Seminar Neamţ, serviciul militar,
 • stud theol Bucureşti. Licenţiat "Sabatul la cultele neoprotestante şi poziţia ortodoxă".
 • mon Bistriţa Neamţ.
 • diak Iaşi (M Teoctist),
 • arhidiacon catedrala Iaşi.
 • ⊖ .
 • protosinghel.
 • St. Serge Paris,
 • Dr. theol "La deification de l'homme d'apres la pensée de Dumitru Stăniloae 1903-1993".
 • service pastoral Rosiers Paris.
 • ⊕ Roman B Băcău,
 • arhiereu-vicar Roman,
 • Episcop vicar Roman.
 • A Roman+Bacau
 • member of the Holy and Great Synod of the Orthodox Church in Crete.