Mihail Timofei Zinkević - Names - Orthodoxia

Mihail Timofei Zinkević

 • Metropol, Lutsk+Volynia
 • Lutsk
 • Gradnij uzvuz 1,
 • Lutsk
 • 43000
 • UKRAINA
 • [380] 3322 24097. kantsler 24182, 25363. Plechanova 1. [380] 3322 725177
 • * .
 • diak daik
 • mon.
 • ⊖ priest
 • ⊕ (Filaret Denisenko) B Sumy and Okhtyrka
 • B Černigov and Nizhyn
 • B Lutsk and Volyn UOC-KP
 • A Lutsk.