Damaskinos Nikolaos Lionakis - Names - Orthodoxia

Damaskinos Nikolaos Lionakis

  • Bishop, Dorylaion, vicar patriarch
  • ─░stanbul
  • TURKEY

  • B Dorylaion, vicar