Damaskinos Nikolaos Lionakis - Names - Orthodoxia

Damaskinos Nikolaos Lionakis

  • Bishop, Dorylaion, vicar patriarch
  • ─░stanbul
  • TURKEY

  • Platanias
  • monk and diak
  • protosyncellus Cydonian and Apokoronian Metropolis
  • B Dorylaion, vicar Patriarch