Arsanious - Names - Orthodoxia

Arsanious

  • Bishop, Bishop & Abbot of St. Pakhomious Monastery, Hagir Edfu
  • Aswan
  • EGYPT
  • N
  • monk
  • B & Abbot of St. Pakhomious Monastery, Hagir Edfu, Aswan