Konstantin Koycho Vasilev Petrov - Names - Orthodoxia

Konstantin Koycho Vasilev Petrov

 • Bishop, Markianopol, vikar Sofia.
 • Oborište 4,
 • Sofia
 • 1090
 • BULGARIA
 • * Zlatosel Plovdiv.
 • stud Seminar Akademia Sofia, married, diak.
 • ⊖ Sofia.
 • divorced, mon.
 • archim (schismatic M Pimen Nevrokop)
 • ⊕ B Markianopol (schismatic M Pimen Nevrokop). Inspector Sofia, vikar Holy Synod.
 • (All-Orthodox Synod Sofia) rektor Prophet Elia Knjaževo Sofia
 • retired
 • Passed to the Lord