Neophytos Omiros Masuras - Names - Orthodoxia
364

Neophytos Omiros Masuras

 • Metropol, Morphou
 • Morphou
 • Mitropolis Morphou,
 • Evrychou
 • 2831
 • CYPRUS
 • [357] 22 932401, 932414. fax 933092
 • info@immorfou.org.cy
 • www.immorfou.org.cy
 • * Pano Zodia Morphou. N18.9.
 • dipl theol Athens, dipl iur Athens.
 • diak diak
 • diak in Mitropolis Kition.
 • ⊖ priest
 • archim archim
 • Mon Ag. Georgiou Mavrovouniou.
 • ⊕ M Morphou.
 • member of the Holy and Great Synod of the Orthodox Church in Crete.