Kosmas Papachristos - Names - Orthodoxia
522

Kosmas Papachristos

 • Metropol, former Aitolia+Akarnania
 • Aitolia
 • Mitropolis,
 • Mesolongi
 • 302 00
 • GREECE
 • 0030-631-22322 (Metropolitan) 0030-631-22421 and 28232 (Secretariat) Fax 0030-631-28701
 • imaa@otenet.gr
 • http://www.imaa.gr/
 • Passed to the Lord
 • * Skoutesiadi Agrinion. N24.8.
 • diak
 • ⊖ ;
 • hierokēryx Aitolia.
 • diplom theol Thessaloniki.