Epiphanios Michael Artemis - Names - Orthodoxia

Epiphanios Michael Artemis

 • Metropol, Thera, Amorgos, Anaphea+Islands
 • Thera
 • Mitropolis,
 • Phyrrà Theras
 • 847 00
 • GREECE
 • 0030-286-22260 (Metropolitan) 0030-286-22260 (Secretariat) Fax 0030-286-2236
 • imthiras@mail.gr
 • Retired
 • * Vroutsi Amorgou. N12.5.
 • military service.
 • diak ;
 • diacon Theras.
 • diplom theol Athens.
 • ⊖ ;
 • archim ;
 • hierokēryx Thera, igumen Chozoviotissa.