Symeon Periklis Koutsas - Names - Orthodoxia

Symeon Periklis Koutsas

 • Metropol, Nea Smyrna
 • Nea Smyrna
 • Mitropolis Nea Smyrna, Plastira 70,
 • Nea Smyrni
 • 171 21
 • GREECE
 • 0030-1-9346788 (Metropolitan) 0030-1-9337583 (Secretariat)
 • imns@otenet.gr
 • www.imns.gr
 • * Pterounda Lesbos. N12.10.
 • diplom theol Athens.
 • diak hierokēryx:
 • Attika,
 • Hydra,
 • Nea Smyrna.
 • stud Paris Strasbourg.
 • Dr. theol Strasbourg (Patrologia).
 • ⊕ M Nea Smyrna.