Nikolaos Protopapás - Names - Orthodoxia

Nikolaos Protopapás

 • Metropol, Phthiotis
 • Phthiotis
 • Mitropolis,
 • Lamía
 • 351 00
 • GREECE
 • [30] 22310 50551, 50552. fax 50554
 • imfth@otenet.gr
 • www.imfth.gr
 • * Plateia Tinos. N6.12. grad Rizareios.
 • diplom theol Athens.
 • St. David the Elder Euboea;
 • archdiacon Mitropolis Chalkis.
 • diak
 • Prof Ekkl Lykeion Tinos.
 • ⊖ ;
 • parish Ag. Eleftherios Gkyzi, Radio Station Greek Church.
 • ⊕ M Phthiotis
 • passed to the Lord