Athenagoras Nikolaos Zakopoulos - Names - Orthodoxia

Athenagoras Nikolaos Zakopoulos

 • Metropol, former Phokis
 • Mitropolis,
 • Amphissa
 • 331 00
 • GREECE
 • [30] 22650 28624, 28224. fax 29146.
 • imfokid@otenet.gr
 • www.imfok.gr
 • * Amarandos Konitsa.
 • diplom theol Athens.
 • diak .
 • ⊖ .
 • Dr.phil Glasgow.
 • ⊕ M Phokis
 • retired.
 • died