Ambrosios Yiakalis - Names - Orthodoxia

Ambrosios Yiakalis

 • Metropol, former M Servia+Kozani
 • Photiki
 • Achilléos 7-9,
 • Palaió Fáliro
 • 175 62
 • GREECE
 • [30] 210 982 8773 + fax, [30] 697 723 9030
 • * Keramion Kallonis Lesvos. N7.12.
 • diak
 • ⊖ diplom theol Athens. Ph.D. St. John's Cambridge.
 • ⊕ ;
 • M Servia+Kozani,
 • Commission Orthodox Collaboration WCC Geneva.
 • M Photiki
 • priestly ordination of Prof. Manoussakis Athens
 • died