Theoliptos Iakovos Fenerlis - Names - Orthodoxia

Theoliptos Iakovos Fenerlis

 • Tarabya Sitesi 11, Blok D.1.
 • ─░stanbul
 • 34100
 • TURKEY
 • [90] 212 2621892, fax 2236883
 • ikoniou@hotmail.com
 • * Therapia Bosporus. N1.11
 • dipl. Gymn Zografion Istanbul
 • Dipl theol Thessaloniki.
 • diak Phanar "Theoliptos" (M Bartholomaios - Philadelphia)
 • Megas Archidiakonos.
 • Great Chancellor
 • priest archim - Feast Entry of the Theotokos (Patr Bartholomaios)
 • ⊕ M Ikonium
 • patriarcal delegate to consecration A Lorenzo Piretto ─░zmir