Païsios Panagiotis Aravantinos - Names - Orthodoxia

Païsios Panagiotis Aravantinos

 • Metropol, Leros, Kalymnos+Astypalea
 • Leros
 • Mitropolis,
 • Kalymnos
 • 85200
 • GREECE
 • [30] 22430 23000, 22430 28854. Leros [30] 22470 22211. fax 22470 22339
 • imkalymnoy2011@yahoo.gr
 • * Lexouri Kefallinia. N19.6.
 • stud theol Thessaloniki.
 • mon Ixia Rhodos.
 • diak .
 • Prof Pedagogic Academy Rhodos.
 • protosynkellos Rhodos.
 • ⊖ (M Spyridon).
 • igumen Ixia.
 • ⊕ M Leros
 • 1.3.–31.8.2020 member Holy Synod Phanar