Apostolos Voulgaris - Names - Orthodoxia

Apostolos Voulgaris

 • Moni Ag. Anastasias Pharmakolytrias,
 • Basilika Chalkidikis
 • 570 06
 • GREECE
 • [30] 23960 22440, 22661, 22662
 • * Volos. N30.6. stud theol Louvain, Chalki
 • mon Agias Anastasias.
 • diak .
 • ⊖ diplom theol Thess 11.
 • archim .
 • ⊕ .
 • M Milet.