Alexios Anthimos Panajotopulos - Names - Orthodoxia

Alexios Anthimos Panajotopulos

 • 2480 Clairmont Rd, N.E.,
 • Atlanta
 • GA 30329
 • USA
 • [1] 404 634-9345. fax -2471.
 • info@atlmetropolis.org
  alexios@atlmetropolis.org
 • www.atlmetropolis.org
 • * Ano Sudeneika Patras. N17.3.
 • stud Academy Athos.
 • mon Saturday Lazaros Vatopedi.
 • diplom Academy Athos.
 • diak .
 • Archidiakon Patras.
 • diakonos Athens.
 • ⊖ .
 • Igumen Patras.
 • diplom theol Athens.
 • D. Min. Boston.
 • Igumen Patras.
 • Brooklyn,
 • Astoria.
 • ⊕ .
 • B Troas Ass A New York.
 • B Troas, vicar for Atlanta.
 • B Atlanta.
 • M Atlanta
 • member of the Holy and Great Synod of the Orthodox Church in Crete (Delegation of the Ecumenical Patriarchate).