Elisej Oleg Ivanov - Names - Orthodoxia
1042

Elisej Oleg Ivanov

 • Metropol, former Izjum+Kupjansk UOC
 • ul. Sobornaya 7,
 • Izjum
 • 64300
 • UKRAINA
 • [380] (057) 341-72-03, fax (05743) 5-80-99.
 • eparhiay-izyum@mail.ru
  izumeparhiya@gmail.com
 • www.izum.church.ua
 • * Šahtersk Donetsk. N27.6.
 • tehnikum.
 • katedral Donetsk.
 • diak .
 • mon.
 • ⊖ .
 • Seminar Odessa.
 • igumen.
 • Akademia Kiev kandidat "Psalms first prayer Old and New Testament".
 • archim .
 • ⊕ B Amvrosiiv, vikar Donetsk.
 • B Berdjansk+Primorje.
 • A (2017 M) Izjum+Kupjansk. UOC
 • retired.