Elisej Oleg Ivanov - Names - Orthodoxia

Elisej Oleg Ivanov

 • Archbishop, Izjum+Kupjan UOC
 • Izjum
 • ul. Sobornaya 7,
 • Izjum
 • 64300.
 • UKRAINA
 • [380] 5743 22257
 • eparhiay-izyum@mail.ru
 • www.izum.church.ua
 • * Šahtersk Donetsk. N27.6.
 • tehnikum.
 • katedral Donetsk.
 • diak .
 • mon.
 • ⊖ .
 • Seminar Odessa.
 • igumen.
 • Akademia Kiev kandidat "Psalms first prayer Old and New Testament".
 • archim .
 • ⊕ B Amvrosiiv, vikar Donetsk.
 • B Berdjansk+Primorje.
 • A Izjum+Kupjan. UOC