Chrysostomos Georgios Karagunis - Names - Orthodoxia
1433

Chrysostomos Georgios Karagunis

 • Bishop, former Mozambique
 • Mozambique
 • Av. Ahmed Sekou Toure nr. 59, Polana Cimento P.O. Box 01010
 • Maputo
 • MOZAMBIQUE
 • Tel. & Fax: +258-21490481 Mobile: +258-823911020
 • igrejagregoorthodoxa@gmail.com
 • * in Tithorea Phthiotis
 • stud Hieratiki school Lamia, Anotera E. Athens, Fac theol Athens
 • diak
 • Hierokeryx Phthiotis, Peristerion
 • priest
 • protosynkelos Tripolis
 • cathedral Kairo
 • protosynkelos Tripolis
 • B Bereniki, auxiliary Tripolis
 • B Mozambique
 • member of the Holy and Great Synod of the Orthodox Church in Crete.
 • passed to the Lord