Petre Paata Tsava - Names - Orthodoxia

Petre Paata Tsava

 • Metropol, Čkondidi
 • Čkondidi
 • Čkondidis Monasteri, Terjola zakatedro Tadzari
 • Martvili
 • 3100
 • GEORGIA
 • [995] 32 303338, [995] 313 21338, 22308.
 • banned to service
 • * Samegrelo. N?
 • stud Economics Uni Tbilisi.
 • Seminar Tbilisi
 • chairman center Spirituality Culture Sno Kazbeki. igumen
 • mon.
 • diak.
 • priest.
 • ⊕ B Stepansminda.
 • A Stepansminda.
 • M Čkondidi
 • chairman Church Radio Tbilisi