Vsevolod Volodymyr Matvievskij - Names - Orthodoxia

Vsevolod Volodymyr Matvievskij

 • Bishop, Lugansk+Stavropol
 • Lugansk
 • Uritskogo 80-g,
 • Lugansk
 • 91022
 • UKRAINA
 • [380] 642 327132
 • * Novo-Fastiv Vinnitsa. N24.2.
 • Politehnikum Donetsk.
 • Soviet Army.
 • mines.
 • Seminar Kiev.
 • diak .
 • ⊖ .
 • secretary eparchia Donetsk.
 • secretary eparchia Lugansk.
 • mon.
 • ⊕ Kiev