Vsevolod Volodymyr Pavlovich Matvievskij - Names - Orthodoxia

Vsevolod Volodymyr Pavlovich Matvievskij

 • Bishop, Slavonia
 • Slavonia
 • Uritskogo 80-g,
 • Lugansk
 • 91022
 • UKRAINA
 • [380] 642 327132
 • B Slovyansk, the Vicar of the Donetsk
 • B Slovyansk, the Vicar of the Donetsk OCU
 • * Novo-Fastiv Vinnitsa. N24.2.
 • Politehnikum Donetsk.
 • Soviet Army.
 • mines.
 • Seminar Kiev.
 • diak diak
 • ⊖ priest
 • secretary eparchia Donetsk.
 • secretary eparchia Lugansk.
 • mon.
 • ⊕ Luhansk and Starobilsk of the UOC-KP