Irinarkh Denis Tymchuk - Names - Orthodoxia
1922

Irinarkh Denis Tymchuk

 • Bishop, Novopskov, vicar Sjevjerodonetsk
 • pl. Sobornaja 1,
 • Severodonetsk
 • 93411
 • UKRAINA
 • [+380] 6452 3 40 70
 • sever.eparhia@gmail.com
 • http://sed-eparhia.com/
 • * Novgorodsk Donetsk N11.12.
 • school Novgorodsk
 • stud theol Seminary and Academy Kiev
 • mon (A Mitrofan)
 • diak (B Nikodim)
 • klirik cathedral Bila Cerkva
 • priest (A Mitrofan)
 • kluchar cathedral Lugansk
 • dean Severodonetsk
 • archim
 • secretary eparchy Severodonetsk
 • rector Rubizhne Lugansk
 • Kiev B Novopskov, vicar Sjevjerodonetsk (M Onufrij)