Nektarios Antonopoulos - Names - Orthodoxia
523

Nektarios Antonopoulos

 • Metropol, Argolis
 • Argolis
 • Mitropolis,
 • Navplion
 • 211 00
 • GREECE
 • [30] 27520 28645, 27328. fax 28361
 • imargol1@otenet.gr
 • * Naroussi N?.
 • diak
 • ⊖ by M Hieronymos Theben. hierokÄ“ryx Theben.
 • abbott Sagmata.
 • ⊕ M Argolis.