Athanasios Aristides Bachos - Names - Orthodoxia

Athanasios Aristides Bachos

 • Metropol, Ilia and Olenis
 • Ilia
 • Mitropolis,
 • Pyrgos
 • 271 00
 • GREECE
 • [30] 26210 22069, 31533, 22527.
 • monk
 • Archim
 • Metropolitan of Ilia
 • * Ilia N18.1.
 • diak
 • ⊖ Theological School of Athens
 • ⊕ B Olena, assistant Ilias