Athanasios Bachos - Names - Orthodoxia

Athanasios Bachos

  • Bishop, Olena, assistant Ilias
  • Olena
  • Mitropolis,
  • Pyrgos
  • 271 00
  • GREECE
  • [30] 26210 22069, 31533, 22527.
  • * Ilia N18.1.
  • diak
  • ⊕ B Olena, assistant Ilias