Kallinikos Nikolaos Demenopoulos - Names - Orthodoxia

Kallinikos Nikolaos Demenopoulos

 • Metropol, Paros+Naxos
 • Paronaxia
 • Mitropolis,
 • Naxos
 • 843 00
 • GREECE
 • [30] 22850 24644, 22400, 22233 fax 24600. Paros [30] 22840 21761. fax 21761.
 • paronaxias@otenet.gr
 • www.i-m-paronaxia.gr
 • * Athens. N29.7. stud theol Ms iura Athens. military service, teacher religion Arsakion.
 • diak
 • archim hierokÄ“ryx, secretary Holy Synod.