Chrysostomos Kalaïtsís - Names - Orthodoxia

Chrysostomos Kalaïtsís

 • Kurtuluş Cad. 156/3,
 • İstanbul
 • 34375
 • TURKEY
 • [90] 212 2916466. fax 2301074. [90] 532 2923518. [90] 536 5783505
 • chrysostome@mynet.com
  myralykias@gmail.com
 • www.metropolitanofmyra.com
 • * Agridia Imbros, N13.11.
 • gymnasion Imbros, Lykeion Chalki.
 • diplom theol Chalki.
 • mon.
 • diak.
 • diplom theol Thessaloniki.
 • stud theol Regensburg München Paris.
 • Rum Patrikhanesi Istanbul: patriarchikos diakonos - Megas Archidiakonos.
 • Dr.theol Thessaloniki.
 • priest (Chrysostomos Ephesos, proin Myra).
 • M tit. Myra (Patr Bartholomaios).
 • en energeia M Myra, proistamenos Kontoskaliou İstanbul
 • repres. Moni Vatopedi Skit St. Andreas Karaköy, Fr. Panaretos