Calinic Constantin Dumitriu - Names - Orthodoxia

Calinic Constantin Dumitriu

 • Bishop, Botoşani, Vicar Iaşi, Metr. Moldova+Bucovina
 • Bd. Ştefan cel Mare 16,
 • Iaşi
 • 700497
 • ROMANIA
 • [40] 232 p 145987. cabinet 112483

 • * Bucium Iaşi. N?
 • Lice Tehnologic Iaşi,
 • mon Putna,
 • Facultate Teologică Sibiu.
 • Eclesiarh Ghid Putna.
 • diak .
 • ⊖ .
 • Lic theol Sibiu, Stareţ Râşca, protosinghel.
 • archim .
 • ⊕ B Botoşani Vicar Iaşi.