Dorotheos Polykandriotis - Names - Orthodoxia

Dorotheos Polykandriotis

 • Metropol, Syros, Tinos, Andros, Kea+Melos
 • Syros
 • Mitropolis,
 • Ermoupolis Syros
 • 841 00
 • GREECE
 • 0030-281-82603 (Metropolitan) 0030-281-82582 (Secretariat) Fax 0030-281-83013
 • iera.mitropoli.syrou@gmail.com
 • www.im-syrou.gr
 • * Mykonos. N5.6. dipl iur Athens. dipl theol Athens. dipl political sc.
 • diak
 • hierokēryx Syros.
 • ⊖ ;
 • Secr Holy Synod, redactor "Diptiha"