Dorotheos Polykandriotis - Names - Orthodoxia

Dorotheos Polykandriotis

 • Metropol, Syros, Tinos, Andros, Kea+Melos
 • Syros
 • Mitropolis,
 • Ermoupolis Syros
 • 841 00
 • GREECE
 • [30] 22810 82603, 82582, 82583. fax 83013.
 • iera.mitropoli.syrou@gmail.com
 • www.im-syrou.gr
 • * Mykonos. N5.6. dipl iur Athens. dipl theol Athens. dipl political sc.
 • diak
 • hierokēryx Syros.
 • ⊖ ;
 • Secr Holy Synod, redactor "Diptiha"